Guarana Import

Bra Arbetsmiljöval Info


 

 


- Din säkerhet och hälsa är viktig,
- Bra arbetsmiljöval produkter minimerar risken för fall.
- SKANSKA, NCC, VEIDEKKE, SVEVIA, PEAB & JM har genom RS-Gruppen utarbetat märkningen
  och kräver att produkterna som används på deras arbetsplatser lever upp till kraven.

- Vad är Bra arbetsmiljöval?

- Bra arbetsmiljöval är produkter som lever upp till högt uppställda krav enligt följande kravspecifikation
  som ursprungligen utarbetats av SKANSKA och som nu hela RS- gruppen står bakom:


- Nivå 1 Bockar
< 0,5 m plattformshöjd. Bock.
- Maxhöjd två steg inkl ståplan.
- Minimimått på ståplan ska vara (bredd x djup) 600 x 300 mm.
- Bocken ska ha lika många steg på båda sidor om den inte har en bygel.
- Höjd mellan steg max 30 cm.
- Stegdjup minst 50 mm.
............................................................................................................................


- Nivå 2 Trappstegar/Arbetsplattformar
< 1,25 m plattformshöjd. Trappstege/Arbetsplattform.
- "Stoppanvisning" på minst tre sidor t ex med bygel.
- Minimimått på ståplan ska vara (bredd x djup) 300 x 250 mm.
- Höjd mellan steg max 30 cm.
- Stegdjup minst 50 mm.
............................................................................................................................


- Nivå 3 Trappstegar/Arbetsplattformar
> 1,25 m < 2,0 m plattformshöjd. Trappstege/Arbetsplattform.
- Räcke på minst tre sidor.
- Minimimått på ståplan ska vara (bredd x djup) 400 x 400mm.
- Höjd mellan steg max 30 cm.
- Stegdjup minst 50 mm.
............................................................................................................................


- Nivå 4 Plattformstrappor/Arbetsplattformar
> 2,0 m plattformshöjd. Plattformstrappa/Arbetsplattform.
- Skydd på fyra sidor.
- Minimimått på ståplan ska vara (bredd x djup) 400 x 400 mm.
- Höjd mellan steg max 30 cm.

Till Bra Arbetsmiljöval Produkter